Câu chuyện của Roer

"Rooder" là tên khách hàng đầu tiên của nhà thiết kế Li Qingjian.Phù hợp với triết lý kinh doanh của "khách hàng đầu tiên và dịch vụ chu đáo,"

Li Qingjian bắt đầu tạo tác phẩm này vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 để cảm ơn mọi khách hàng đã hợp tác với chúng tôi, đồng thời đăng ký tên công ty và nhãn hiệu.

Toàn bộ đồ họa đã được suy nghĩ và hình thành cẩn thận, đầu tiên được vẽ bằng tay, sau đó được tạo bằng máy tính.Được thiết kế xung quanh "Rooder".

Chúng tôi thiết kế chữ "OO" trong "Rooder" làm bánh trước và bánh sau của xe điện.

Vòng ngoài là lốp xe, vòng trong là moay ơ bánh xe gồm 9 thanh vuông.

Các thanh vuông trong một bánh xe được sắp xếp một cách có trật tự, có hình dạng và kích thước khác nhau.Đặc điểm,

nghĩa là các bên trong hợp tác có thể học hỏi điểm mạnh của nhau và bù đắp điểm yếu của nhau để cùng hợp tác lâu dài.

Trong cùng một bánh xe có cả số 0 và số 9, nghĩa là từ không có, từ có đến lớn, từ lớn đến mạnh.

Đồng thời, chúng tôi làm đẹp các chữ cái khác để làm cho chúng đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và công nghệ hơn, ngụ ý rằng Rooder thúc đẩy tương lai.

LOGO thể hiện một cách sinh động các sản phẩm chính của công ty và truyền tải tốt triết lý và đặc điểm kinh doanh của công ty.

Sau 4 lần chỉnh sửa, tác phẩm này được hoàn thành vào ngày 17 tháng 9 năm 2014 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.


Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!